ศาลปกครองสูงสุดบริษัทล็อกซเล่ย์ฯ ปฏิบัติงานตามคำสัญญาวิวาท siamlotto 

siamlottoโดยจัดตั้งระบบเกมสลากแล้วก็เครื่องจัดจำหน่ายสลากครบ 3,000 เครื่องตามช่วงเวลาที่ตกลงในคำสัญญา ปฏิบัติงานจัดตั้งแล้วก็ทดสอบขายสลากโดยเครื่องอัตโนมัติตราบจนกระทั่งจัดตั้งเครื่องจัดจำหน่ายสลากทั่วทั้งประเทศ 6,761 ราย ตามรายนามที่ได้รับแจ้งจากที่ทำการสลากฯ จัดการอบรมผู้แทนจำหน่ายสลากแล้วก็มอบงานทั้งผองแก่ที่ทำการสลากฯแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจการว่าจ้าง การต่อว่าดตั้งระบบเกมสลากรวมทั้งเครื่องจัดจำหน่ายสลากบันทึกเนื้อความที่ สกิโลเมตร 291/2551 ระบุวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม51 ตรวจทานไว้แล้ว ซึ่งที่ทำการสลากฯไม่เคยแย้งว่าบริษัทคู่อาฆาตมิได้ทำตามข้อตกลงอย่างแม่นยำครบถ้วนสมบูรณ์ ฟังได้ว่ามีการส่งงานดังที่กล่าวถึงมาแล้วตามข้อ 7.1.2 – 7.1.4 แก่ที่ทำการสลากฯแล้ว ถือเป็นการงานที่บริษัทล็อกซเล่ย์ฯ ลงมือกระทำไปแล้ว อีกทั้งได้ร่วมกับที่ทำการสลากฯกระทำทดสอบจัดจำหน่ายสลากแล้ว siamlotto

ที่ทำการสลากฯก็เลยจำต้องเริ่มจัดจำหน่ายสลากจริงโดยแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทล็อกซเล่ย์ฯ เริ่มให้บริการตามคำสัญญาข้อ 1.7.5 วรรคหนึ่ง แต่ว่าหลังจากการลงชื่อในสัญญาว่าจ้างบริการเกมสลากข้อตกลงเลขที่ 119/2548 ระบุวันที่ 29 กรกฎาคม48 รวมทั้งนับจากวันที่บริษัทล็อกซเล่ย์ฯร่วมกับที่ทำการสลากฯ ทดสอบขายสลากช่วงวันที่ 24 แล้วก็ 25 กุมภาพันธ์49 จนกระทั่งวันฟ้องศาลเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ที่ทำการสลากฯยังไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทล็อกซเล่ย์ฯเริ่มบริการตามข้อตกลงทะเลาะ ข้อ 1.7.5 วรรคหนึ่ง ทำให้เห็นว่าที่ทำการสลากฯไม่มีเจตนาที่จะกระทำตามข้อตกลง ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นต่อข้อกล่าวหารือของที่ทำการสลากฯ ว่าการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และก็ 2 ตัวนั้น ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานด้านในขอบวัตถุ-หวังของ พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พุทธศักราช2517 siamlotto

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ถ้าที่ทำการสลากฯกระทำตามข้อตกลงโดยขายสลากแล้วก็แจ้งให้บริษัทล็อกซเล่ย์ฯ เริ่มให้บริการตามคำสัญญาโต้เถียงก็จะเป็นการละเมิดต่อจุดหมายสำหรับเพื่อการก่อตั้งที่ทำการสลากฯ แต่ว่าที่ทำการสลากฯก็ไม่ใช้สิทธิเลิกข้อตกลง จากข้อสรุปดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนับว่าเป็นความประพฤติที่ศาลเห็นควรพิพากษ์สัญญาเลิกตามคำร้องขอของบริษัทล็อกซเล่ย์ฯ โดยให้ส่งผลนับจากวันที่ 7 เม.ย.54 ซึ่งเป็นวันที่ฟ้องร้องคดีต่อศาล แล้วก็เมื่อข้อตกลงเลิกแล้วที่ทำการสลากฯจำเป็นต้องให้บริษัทล็อกซเล่ย์ฯ กลับสู่ฐานะเดิม และก็จะต้องใช้ค่างานการที่ได้ทำให้แก่บริษัทล็อกซเล่ย์ฯ พอควรค่าที่งานการ รวมทั้งค่าปรับอันด้วยเหตุว่าการไม่ทำตามสัญญา

วันเดียวกัน นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้ตัดสินและก็พิธีกรคณะกรรมการลอตเตอรี่ กล่าวคราวหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำตัดสินในคดีนี้ ว่าที่ทำการสลากฯก้มรับคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ด้วยเหตุว่านับได้ว่าเป็นคำวินิจฉัยที่จบแล้ว ต่อจากนี้ที่ทำการสลากฯพร้อมจะประพฤติตามคำวินิจฉัยจ่ายค่าทำขวัญตามปริมาณที่ศาลวินิจฉัยถัดไป…