จบคดีสลากกินแบ่งออนไลน์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใช้ค่าปรับบริษัทล็อกซเล่ย์ huaysod

huaysod

จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด กว่า 1.6 พันล้านบาท พร้อมดอกโดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากว่าเหตุที่ทำการสลากฯไม่มีเจตนาทำตามอย่างคำสัญญา ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้การออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว รวมทั้ง 2 ตัว ไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ว่าที่ทำการสลากฯกลับไม่ใช้สิทธิบอกยกเลิกคำสัญญา ด้านพิธีกรคณะกรรมการลอตเตอรี่กำหนดก้มรับคำวินิจฉัยที่ถือได้ว่าที่หมด huaysod

ที่ศาลปกครองสูงสุด ตอนวันที่ 27 เดือนพฤษภาคม ศาลนัดหมายอ่านคำตัดสินในคดีเลขดำที่ อำเภอ527/2561 ลำดับที่แดงที่ อำเภอ491/2564 ระหว่างบริษัทล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด (ผู้ฟ้องร้องคดี) กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ผู้ถูกฟ้องคดี) ข้างหลังผู้ฟ้องได้รับความย่ำแย่จากความช้าในแผนการสลากกินแบ่งออนไลน์ เคยฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายกว่า 5 พันล้านบาทต่อศาลปกครองกึ่งกลาง แต่ว่าศาลปกครองกึ่งกลางมีคำวินิจฉัยตอนวันที่ 28 ไม่.ย.61 ให้ที่ทำการสลากฯจ่ายเงิน 945,649,656 บาท พร้อมดอกปริมาณร้อยละ 7.5 ต่อปี แก่บริษัทล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด นับต่อจากวันฟ้องจนกระทั่งจะจ่ายสำเร็จด้านใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุด ก่อนผู้ฟ้องศาลจะนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุด huaysod

ข่าวสารเสนอแนะ
6-8 มี.ค. ไทยเตรียมรับมือ “ลมพายุหน้าร้อน” มีฝนคึกคะนอง กระทบหลายจังหวัด
โปรดเกล้าฯ ให้สตรีผู้ได้รับเครื่องราชฯ ใช้คำขึ้นต้น “ท่านผู้หญิง-คุณหญิง” ถึงแม้ไม่ได้แต่งงาน
จ่อขึ้นบัญชีสเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูก ต้านทานวัววิด-19 ไม่.ย.นี้ ก่อนขายในไตรมาส 3
นัดหมายนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำตัดสินให้ที่ทำการสลากฯจ่ายเงิน 1,654,604,627.54 บาท ให้แก่บริษัทล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ลูกจ้างให้บริการระบบเกมสลากออนไลน์ แบ่งเป็นค่าทำขวัญจากสิทธิได้รับค่าที่งานการที่ทำให้แก่ที่ทำการสลากฯ 1,049,918,535.60 บาท รายจ่ายเพื่ออาจความพร้อมเพรียงถัดไป คำนวณจากวันที่ควรเริ่มจัดจำหน่ายสลากจริง จนกระทั่งที่ทำการสลากฯจะทำตามคำสัญญา 412,762,954.44 บาท แล้วก็รายจ่ายเพิ่มกรณีแผนการยกเลิก 191,923,137.50 บาท พร้อมดอกจำนวนร้อยละ 7.5 ต่อปี นับต่อจากวันฟ้องจนกระทั่งวันที่ 10 เม.ย.64 แล้วก็จ่ายดอกในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีหรืออัตราค่าดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังเปลี่ยนแปลงโดยยี่ห้อเป็นพระราชกฤษฎีกาบวกด้วยอัตราเพิ่มปริมาณร้อยละ 2 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.64 จนกระทั่งจะจ่ายเสร็จด้านใน 60 วัน นับจากวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำตัดสิน